Meer mogelijkheden? Kijk hier.

Meer mogelijkheden? Kijk hier.


Maatschap-/ vakgroep ontwikkeling

Wij begeleiden maatschappen en vakgroepen bij ‘heidagen’. Heidagen waarin de groep met elkaar wil leren, verder ontwikkelen, wil komen tot een gezamenlijke visie etc. Dit kan een éénmalige dag zijn. Onze voorkeur gaat echter uit na een heidag met ‘nazorg’, zodat er echt stappen gemaakt worden.

Ook begeleiden wij maatschappen of vakgroepen waar het even niet zo lekker loopt. Eerst herstel van de relatie, daarna verdere ontwikkeling van de groep.

Workshops

Ziel & Zorg begeleidt workshops over onderwerpen die met persoonlijk & professioneel leiderschap van artsen te maken hebben.

Humor, diepgang, snelheid. Altijd ervaringsleren, dus intens en een grote leeropbrengst.

Intervisiebegeleiding

Intervisie biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact, ondersteuning, inzicht en advisering bij persoons, en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituaties. In een intervisiegroep gebeurt dit door het stellen van open en verdiepende vragen. Door het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen wordt inzicht verkregen op het ingebrachte probleem of leervraag en hoe hierin te handelen. Hierdoor wordt intervisie wel gezien als een krachtig en inspirerend ontwikkelingsinstrument. Intervisie duurt 2 uur en heeft het meeste impact bij een frequentie van minimaal 1x/ 8 weken. Zeker in de beginperiode heeft het voordeel begeleide intervisie te doen. Voor intervisie kan accreditatie bij de beroepsvereniging worden aangevraagd.

Moreel beraad

Werken in de gezondheidszorg brengt vaak dilemma’s met zich mee. In de behandeling van patiënten; moet ik doorgaan met behandeling, of stoppen. Ook in samenwerkingsverbanden; moeten wij elkaar aanspreken op gedrag/ behandeling? Hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen, zoals ‘tijd voor productie’ en organisatorische zaken . En hoe verhoudt patiëntenzorg zich tot geld? Hoe verdelen we de werkzaamheden? In samenwerkingsverbanden eindigen dit soort kwesties vaak in uitwisseling van feiten en standpunten. En verharding als op het oog de belangen tegenstrijdig lijken.

Wij geloven in de kracht van het onderzoeken van deze dilemma ‘s. Juist door met elkaar de dilemma’s te durven onderzoeken, komt er meer ruimte voor begrip van elkaars posities. Moreel Beraad brengt verdieping. Het gesprek gaat over waarden en associatie bij waarden. En er ontstaat een door iedereen gedragen oplossing.

Moreel Beraad is een gestructureerde methode waarbij, op basis van een specifieke vraag, dilemma’s onderzocht worden aan de hand van waarden van alle belanghebbenden. Ieders stem wordt hierbij gehoord. En dit in een tijdsbestek van 2 uur. Bij een Moreel Beraad hoeven niet alle belanghebbenden aan tafel, de ervaring leert dat wij als individu heel goed kunnen aangeven wat waarden voor een ander zouden kunnen zijn. Een Moreel Beraad is nooit theoretisch, maar heeft als eindpunt een concrete uitkomst.

Wil je overleggen wat er mogelijk is? We kunnen dat bespreken in een Zoom afspraak.

Boek direct